تبلیغات
₪ داستان های الهام بخش قرآن کریم ₪ - سوره آل عمران آیه 1 تا 6 ( اشعار قرآنی )

.:: به ₪ داستان های الهام بخش قرآن کریم ₪ خوش آمدید ::.

.::  به نام خداوند بخشنده و توانا ::.

برای ارتباط با مدیر سایت می توانید با آی دی و آدرس پست الکترونیک زیر در تماس باشد :

امیر حسین :

a.tabtal@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -پنجشنبه 10 شهریور 1390 نظرات » نویسنده: امیر حسین

الم از حروف مقطعه اسرار قرآنست و هر کس به آن اطلاع ندارد خدای جهان است جز آنکه زنده و پاینده ابدی است که قرآن به سوی تو براستی فرستاد که دلیل کتب آسمانی یش از او باشد و پیش از قرآن کتاب تورات و انجیل را فرستاد همانا آنان که به آیات خدا با اتمام حجت این کتاب آسمانی باز کافر شدند بر آن ها عذاب سخت است و خدا قوی و تواناست و انتقام ستمکاران با اوست. همانا چیزی در آسمان و زمین از خدا پنهان نیست. خداست آن که می نگاردصورت شما را در رحم مادران ، هر گونه اراده کند زشت و زیبا ، نر و ماده. خدایی جز ذات یکتا نیست که به هر کار توانا به همه چیز داناست.

این سه حرفی که بود سر نهان در قرآن                    رمز باشد ز رموزات خداوند جهان

آنکه پاینده و حاکم بدنیاست خداست                       تا ابد نقش ببسته بدل ماست خداست

اوست خالق بهمه ارض سما و بزمان                       دائما زنده و جاوید خداوند جهان

او فرستاد کتابی که بود راهنما                               گشته مکتوب خدا راه گشای ره ما

بر هدایت چو فرستاد خدا قرآن را                            منعکس کرد در آن رسم و ره ایمان را

قبل از آن داد خداوند دو مکتوب دگر                          جان من بر کتب خالق خود نیک نگر

داد تورات به موسی و به عیسی انجیل                     دین ما را بنمود است ز قرآن تکمیل

آنچه بنمود مجزا ره حق را زخطا                              هست قرآن که خداوند بما کرده عطا


.:: برای مشاهده شعر به صورت کامل به ادامه مطلب بروید ::.

این سه حرفی که بود سر نهان در قرآن                    رمز باشد ز رموزات خداوند جهان

آنکه پاینده و حاکم بدنیاست خداست                       تا ابد نقش ببسته بدل ماست خداست

اوست خالق بهمه ارض سما و بزمان                       دائما زنده و جاوید خداوند جهان

او فرستاد کتابی که بود راهنما                               گشته مکتوب خدا راه گشای ره ما

بر هدایت چو فرستاد خدا قرآن را                            منعکس کرد در آن رسم و ره ایمان را

قبل از آن داد خداوند دو مکتوب دگر                          جان من بر کتب خالق خود نیک نگر

داد تورات به موسی و به عیسی انجیل                     دین ما را بنمود است ز قرآن تکمیل

آنچه بنمود مجزا ره حق را زخطا                              هست قرآن که خداوند بما کرده عطا

آیه هایش همه نوراست و صفا و عبرت                     مکتب او برهاند من و تو از عسرت

آنکه دور از کتب حق شده کافر گشته                        می کشد رنج و عذابی که مقرر گشته

کار و اعمال خلایق ز خدا نیست نهان                         نیست پوشیده ز خالق همه ذرات جهان

آنکه اندر رحم مادر ما نقش دهد                               زشت و زیبا و نر و ماده در آنجا بنهد

نیست جز ذات خدا در همه ارض و سما                     بارالها مکنی دور کرامت تو ز ما

آنکه دانا و تواناست بهر چیز خداست                        کرم و نعمت خلاق همه لحظه بماست


برگرفته از کتاب پیام حق نوشته علی کاظمی عراق نژاد

q