تبلیغات
₪ داستان های الهام بخش قرآن کریم ₪ - مكتب قرآن (اشعار قرآنی)

.:: به ₪ داستان های الهام بخش قرآن کریم ₪ خوش آمدید ::.

.::  به نام خداوند بخشنده و توانا ::.

برای ارتباط با مدیر سایت می توانید با آی دی و آدرس پست الکترونیک زیر در تماس باشد :

امیر حسین :

a.tabtal@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -جمعه 17 تیر 1390 نظرات » نویسنده: امیر حسین

بخوان آیات بس زیبای قرآن                               كلام نغز و روح افزای قرآن
سحرگاهان تلاوت كن به اخلاص                  سپس اندیشه در معنای قرآن
بخوان این معجزه وآنگه بیندیش                   همین بس شاهد گویای قرآن
شفای آنچه درد است و مصائب                        بجوی از مكتب والای قرآن
هدایت آفرین است و سعادت                         اطاعت گر كنی فتوای قرآن
همی بر اهل عصیان و منافق                        زیان آرد شگفتی های قرآن
بلی ، آثارذات كبریائی                                  نمودار است در هر جای قرآن
نگنجد فهم اسرارش به افكار                            كه بی پایان بود دریای قرآن
بخوان تا می توانی علم تفسیر                     ولی كوشش نما اجرای قرآن
خدایا رحمتی فرما به "ذوقی "                           شود جوینده و دانای قرآن


شعر از : عبد الغفور ذوقی«طالقانی»

q