تبلیغات
₪ داستان های الهام بخش قرآن کریم ₪ - شکوفه قرآن (اشعار قرآنی)

.:: به ₪ داستان های الهام بخش قرآن کریم ₪ خوش آمدید ::.

.::  به نام خداوند بخشنده و توانا ::.

برای ارتباط با مدیر سایت می توانید با آی دی و آدرس پست الکترونیک زیر در تماس باشد :

امیر حسین :

a.tabtal@yahoo.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -شنبه 18 تیر 1390 نظرات » نویسنده: امیر حسین

رنــج گــران خــویــش تــو بــا دیـگران بگوی       و ز لــطمــه هــای آن بــدن نـــاتوان بگوی
ای دخت مصطفی ز چه رو کرده ای سکوت       بــرخیــز ، بــا ز یــک سخــن جاودان بگوی
ای نغمه ساز شب چه شـد آن ناله های راز       ای ســرمــدی بــهار حــدیث خــزان بگوی
بــگشای لب که وقت مناجات شــب رسیــد       بــرخیــز و راز دل بــه خــدای جـهان بگوی
بگــشای ای شــکوفــه قــرآن لبــان خویش       تــفسیــر نــور و کــوثــر پــر قــدر آن بگوی
چــون داغ سینه صــورت نیلــی نــهان نــکن        در احتضار درد خــود ای نــوجــوان بــگوی
بشتــاب ای صبــابه ســوی مسجــدالنبــــی       ایـــن مــاجـــرا بــدان پـــدر مــهربان بگوی
بــشتــاب ای صبــا و خبــر کــن خــدیجــه را        جان بر لـب است فاطمه این راعیان بگوی
از راه اگــر رســنــد یــتـیــمــان خــستــه دل       آهستــه ایــن خبــر به همه کودکان بگوی
ای مــه، چــراغ عتــرت و قــرآن خمـوش شد       شب تا سحر بگرد وبه همت آسمان بگوی
ســوزد علــی ز داغ تــو ای دخت مــصطفـی       با ابن عم خودسخن ای خسته جان بگوی
وقــت نــماز از چــه به خــواب است فاطمه؟       امشــب تــــوای بــــلال بـیــا و اذان بگوی
از بــیــن نــوکــران تــو زهـــرا، نــشستـه ام      یــکبــار وقـت دادن فــرمان حســان بگوی


منبع : داستان های الهام بخش قرآن کریم

q